CLAUDIA MARCU – Pandemia se întoarce. Vaccinările în școli, obligatorii în situații epidemiologice speciale

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pandemia se întoarce. Vaccinările în școli, obligatorii în situații epidemiologice speciale

Cabinetele medicale se redeschid, astfel că toate instituțiile de învățământ vor fi obligate să angajeze medici și asistente. Însă principalul scop urmărit de medici și asistente este imunizarea copiilor și adolescenților în situații epidemiologice speciale, cum le denumește Ministerul Sănătății, în Ordinul apărut în Monitorul Oficial. Este, practic, o pregătire în forță pentru următoarea pandemie.

Probabil tot la recomandarea experților OMS, Ministerul Sănătății a emis un ordin pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior. În toate capitolele actului normativ accentul se pune pe situațiile epidemiologice speciale, în care medicii, asistentele, personalul didactic și nedidactic, precum și direcțiile de sănătate publică trebuie să se implice în vaccinarea copiilor, elevilor și studenților. Astfel, printre atribuțiile medicului școlar se numără participarea la realizarea de imunizări în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, organizarea activității de vaccinare în situaţii epidemiologice speciale, respectând condiţiile de igienă şi de siguranţă și colaborarea cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea aprovizionării cu vaccinurile necesare în situaţii epidemiologice speciale.

Totodată, medicii școlari trebuie să se îngrijească de întocmirea corectă a evidenţelor necesare şi de raportarea activităţilor de imunizare realizate în situaţii epidemiologice speciale și să elibereze părinţilor sau tutorilor legal instituiţi ai copiilor adeverinţe de vaccinare, în cazul efectuării vaccinărilor în situaţii epidemiologice speciale, în vederea transmiterii către medicul de familie. ”În campaniile de vaccinare şcolare în situaţii epidemiologice speciale, medicul examinează antepreșcolarii, preșcolarii, elevii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii, supraveghează efectuarea vaccinărilor şi apariţia reacţiilor adverse postimunizare (RAPI)”, se arată în Ordinul Ministerului Sănătății.

Asistenții medicali puși să testeze copiii

Asistenții medicali din creșe, grădiniţe şi şcoli/licee vor supraveghea focarele de boli transmisibile, vor iniția şi aplica măsurile antiepidemice de prevenire, combatere şi limitare a bolilor transmisibile din focar, potrivit actului normativ. Totodată, aceștia vor fi obligați să prezinte produsele biologice recoltate (exudate nazo-faringiene) laboratoarelor de microbiologie şi să ridice buletinele de analiză cu rezultatele, în situaţiile epidemiologice speciale din colectivitate. ”Asistenții medicali îndeplinesc măsurile stabilite de medic pentru organizarea activităţii de imunizare în situaţii epidemiologice speciale, efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în situaţii epidemiologice speciale, efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările în situaţii epidemiologice speciale și înregistrează imunizările efectuate în situaţii epidemiologice speciale în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări”, se precizează în Ordinul Ministerul Sănătății. Tot asistenții medicali sunt cei care vor supraveghea apariţia reacţiilor adverse postimunizare la vaccinările efectuate in situaţii epidemiologice speciale și vor încuraja, ca și medicii, de altfel, cadrele didactice şi părinţii să faciliteze, respectiv, să accepte desfăşurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului. Mai mult, asistenții medicali vor aplica și tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia scrisă a medicului specialist şi conform metodologiilor în vigoare.

DSP-urile, la comanda imunizărilor

Conform Ordinului Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică sunt cele care vor asigura, în situaţii epidemiologice speciale, vaccinurile necesare pentru imunizările realizate în cadrul unităţilor de învăţământ, care vor transporta vaccinurile la unităţile de învăţământ respectând lanţul de frig pe perioada campaniei de vaccinare în situaţii epidemiologice specifice și care vor primi raportările imunizărilor. ”DSP-urile vor dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor în condiţii epidemiologice speciale, vor facilita informarea cadrelor didactice şi a părinţilor, realizată de către cadrele medicale, în legătură cu procesul de imunizare în condiţii epidemiologice speciale și vor informa copiii şi părinţii despre importanţa şi beneficiile imunizării”, se mai arată în Ordinul Ministerului Sănătății.

Autor: Claudia Marcu – jurnalistă profesionistă la ziarul Național, preluare articol din Național

Sursa imagine titlu: servuscluj.ro