ADRIAN BUCURESCU – Zodia Vărsătorului la Atlanți și la Români

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zodia Vărsătorului la Atlanți și la Români

horoscopul pentru zodia varsator

          Rânduiala Zodiei Vărsătorului este între 20 Ghenar și 18 Făurar. În limba noastră veche i se spunea Aparul sau Udealul. Ca și celelalte zodii, și aceasta a fost denumită de Atlanți după anotimpul pe care-l evoca. Astfel, Aparul este moștenirea românească din APPIARIA, atestată și ca o cetate getică din Sudul Dunării. Cum era obiceiul în limba atlantă, termenul are mai multe înțelesuri: 1. AP PIA RIA ”Unde este Apă; Care este în (de; pe; peste; cu; la) Apă”; cf. latin. ubi ”unde; în care loc; când; îndată ce”; rom. fie; râu; rouă; alban. re ”nor”; 2. AP PIARIA ”Cel Acvatic; Cel Spălat; Care (se) curăță; Care (se) tămăduiește; Care (se) drege; Cu Sănătate; Cu Frumusețe; Care în-cântă; Cu Farmec; Cel Vrăjit; Cel Minunat; Cel Grozav; Cu Vitejie; Cel Războinic; Cel Sălbatic; Cel Furtunos; Cel Viforos; Care înțeapă; Care coase; Care țese; Care urzește; Care creează”; cf. latin. ab ”de la; din; dinspre; în privința; în ceea ce privește”; rus. ob ”despre”; bură; a bura; pârău; perie; a peria; a se înviora; faur; a făuri; viorea; vioară; baier ”amuletă; talisman”; a birui; boier; vaier; furie; a se înfuria; fiară; fior; a (se) înfiora; fuior; latin. feriae ”zile de sărbătoare; sărbători; odihnă; repaus”; alban. bore ”zăpadă”; 3. APPIARIA ”Acvatic; Curat; Cinstit; Vrednic; Iute; Mânios; Furtunos; Viforos”; cf. rom. apăraie; Aparul (pop.) – Zodia Vărsătorului; abur; iepure; latin. aquarius ”privitor la apă”; Aquarius – Zodia Vărsătorului; aquarium ”rezervor de apă”; opera ”activitate; muncă; silință; osteneală; serviciu; slujbă”; alban. ujevare ”cascadă; cataractă”; franc. hiver ”iarnă”.

      Sensurile de ”Acvatic; Ploios; Furtunos; Viforos; Zăpadă; Iarnă” arată limpede că denumirea Zodiei Vărsătorului se referă la un răstimp de iarnă, cum este și luna lui Faur, adică Februarie, dominată de această zodie, și că este vorba de zona temperată, unde se și afla centrul Atlantidei, adică în România de astăzi.

zodia varsator compatibila

     În civilizațiile Inca și Maya, Zodia Vărsătorului se numea ”Apa”, ceea ce este încă un argument că Atlanții au stăpânit cândva toată planeta.

     În astronomia populară românească, Vărsătorul este ciobanul gospodarului care, vroind să se lupte cu nagodiile diavolului, și-a vărsat vedrele cu lapte, când a aruncat cu cobilița în balaur.

     Într-un vechi Zodiac românesc scrie astfel: ”Dă va tuna în număr Udealului, va fi războaie și tăiere multă. Și boale multe. Și grâu destul. Și legume vor fi prea puține. Și iarna va fi grea. Marea va fi lină. Și în gadini va fi moarte. Și în oameni cei aleși din casă împărătească va fi premeneală. Iar dă va fi cutremur mare, rane va fi, și spre acea lature multă pieire va fi. Și unul pre altul să va ucide. Și în dobitoace va fi moarte. Și să vor ridica războaie. Iar dă va tuna întru Amiazăzi, dintru boieri va fi vicleșug și schimbare. Și pâini va fi multă. Și dintru cei smeriți să vor înălța, și din cei bogați vor sărăci. Iar cutremur dă va fi, mai marilor țării mult bine le va fi. Iar dă va tuna noaptea pe lângă mare, pâinile vor fi bune. Și întru corăbii va fi bine. Și între dobitoace pripasuri. Și vor fi oști între domni. Iar dă va fi cutremur, turburare va fi. Iar pâinile vor fi multe și bune”.

     Despre nativul în Zodia Vărsătorului se spune că este mereu cu un pas înaintea tuturor și a vremurilor sale. E greu de ținut pasul cu el, ținând cont de trăsăturile lui dominante. Profilul său profesional: viziune și capacitate de anticipare; originalitate în soluții; nervozitate exagerată în condiții de campanie; creativitate, inclusiv de natură artistică; pretenții exagerate de la cei din jur.

ametist

     Pietrele scumpe care-i poartă noroc nativului Vărsător: ametistul, granatul, jaspul, onixul negru, acvamarinul și turcoazul.

Citește și: ADRIAN BUCURESCU – Mitologie daco-română: Ghiocelul

Autor articol: Adrian Bucurescu, scriitor, poet, eseist, etnograf, publicist