GEORGE SIMION – MOȚIUNEA ROMÂNIA BOGATĂ: Creștină și Democrată

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

MOȚIUNEA ROMÂNIA BOGATĂ: Creștină și Democrată din cadrul Congresului Alianței pentru Unirea Românilor din 27 martie 2022

motiunea AUR

Dincolo de schimbările de regim, de faliile geopolitice și de imperialismul exercitat mai mult sau mai puțin discret, românii au luptat mereu pentru democrație, libertate, identitate și prosperitate. Lupta aceasta coincide cu sensul devenirii noastre naționale.

Deși avem o țară bogată din toate punctele de vedere, cu resurse naturale care ne plasează pe primele locuri pe continent, avem cei mai slabi indicatori din Uniunea Europeană în multe domenii. Mai mult, avem o populație sărăcită, descurajată și lipsită de speranță.

Din aceste motive s-a născut AUR – Alianța pentru Unirea Românilor. Merităm mai mult, putem renaște din propria cenușă și ne putem număra printre popoarele respectate ale lumii. Fie că trăim la București, Arad, Cernăuți, Chișinău, Madrid sau Londra, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Putem, mai mult și mai bine, dar doar dacă suntem împreună, tineri sau vârstnici, din mediul urban sau rural. AUR se va manifesta politic plenar oriunde trăiesc românii.

Suntem singura forță politică ce se luptă pentru o Românie suverană, creștină și democrată. Suveraniștii nu sunt izolaționiști, cum spun adversarii noștri, ci patrioți ai țării lor. Iar patrioți sunt la rândul lor americanii, francezii, polonezii, și tot așa. De ce românii nu ar avea voie? Cum lupta planetară se desfășoară astăzi între patrioți și globaliști, între popoare și cei fără Dumnezeu, AUR se așază hotărât în rândul apărătorilor popoarelor lor. AUR va denunța necontenit grupările, găștile și partidele politice care, de 30 de ani încoace, ne-au cedat bucată cu bucată suveranitatea.

Ultimii ani ne-au arătat că libertățile fundamentale nu sunt garantate din oficiu. Sub diferite pretexte (criză sanitară, corupție, terorism, știri false etc), drepturile constituționale ne-au fost călcate în picioare. Există riscul ca libertatea câștigată cu atâta sânge să fie pierdută în fața unor indivizi care pregătesc un regim autoritar pe care ni-l înfățișează drept „democrație”. Exemplele sunt multe: mania cenzurii, agenții acoperiți din presă, din politică și din alte domenii-cheie, proiectele de control al comunicațiilor, al Internetului, limitarea libertății de exprimare. Suntem singura forță politică care luptă pentru o ROMÂNIE DEMOCRATĂ.

Partid eminamente conservator, AUR nu-și poate separa doctrina de valorile esențiale ale învățăturii CREȘTINE. Suntem creștini și avem credința că Dumnezeu e cu noi. Și cum în preceptele creștine viața este un dar al lui Dumnezeu, AUR susține natalitatea într-o țară în care deficitul demografic a atins cote apocaliptice.

Totodată, AUR încurajează educația făcută în matca învățăturii culturii clasice universale si naționale, aptă să răspundă necesitaților reale ale economiei. Fără o educație astfel așezată, care să răspundă problemelor societății românești, nu vom reuși să scădem uriașul procent al analfabetismului funcțional, salahorizarea în masă a tinerilor și, în consecință, emigrația forței de muncă. Pentru că România sângerează nu doar din pricina politicilor orientate împotriva familiei de 32 de ani, dar și pentru că cei mai buni dintre tineri pleacă peste tot în lume, aducând plusvaloare altor țări A doua urgență națională este sănătatea. Națiunea este un organism a cărui sănătate depinde nu doar de o asistență medicală de vârf, de alimentație sănătoasă și de practicarea în masă a sportului, dar deopotrivă de o igienă morală făcută pe baza credinței creștine. Sănătatea trupului izvorăște din cea a sufletului și spiritului. Dăinuirea națiunii cere o zestre trecută din generație în generație, după criteriul selecției pe bază de iubire. O națiune sănătoasă trupește, moral și spiritual – prin educație, sport și asistență medicală, nu este doar condiția înnobilarii fiecărui român, dar însăși condiția SUPRAVIEȚUIRII NOASTRE CA NEAM.

Vrem o Românie puternică, care să devină lider regional. AUR vrea ca România să fie membru în grupul țărilor de la Visegrad. De asemenea, una din prioritățile politicii externe este parteneratul strategic cu Polonia și transformarea Inițiativei celor Trei Mări (Intermarium/Three Seas Intiative) într-o alianță regională viabilă, precum și participarea activă în cadrul formatului București 9 împreună cu statele NATO de pe flancul estic, și în Trilaterala România-Polonia-Turcia. AUR susține aderarea României la OECD, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care reunește statele dezvoltate ale lumii. AUR susţine participarea activă a României în cadrul NATO și într-o Europă a națiunilor. Războiul din Ucraina şi soarta tristă a unui stat lipsit de garanţii de securitate arată, prin comparaţie, beneficiile apartenenţei României la Alianţa Nord-Atlantică. Aceeași soartă tristă poate s-o aibă cel de-al doilea stat românesc, Republica Moldova, dacă elita ei politică nu se decide să aleagă singura variantă de protecție: integrarea euroatlantică prin reunirea Țării. AUR este unicul partid care şi-a propus unirea Republicii Moldova cu România. Unirea este un drept recunoscut de documente internaţionale precum Actul Final al Conferinţei de la Helsinki, care permite modificarea frontierelor pe cale paşnică, prin asentimentul părţilor.

Totodată AUR își dorește reintegrarea comunităților istorice în politica noastră externă. România este singurul stat european care este înconjurat de mase relativ compacte de români. Ignorate sistematic în ultimii ani, acestea vor fi integrate într-o politică a punților între statul român și statele vecine, așa încât drepturile lor elementare la identitate să fie protejate.

AUR susţine participarea activă a României în cadrul Uniunii Europene: nu apartenenţa la UE a dus țara pe marginea prăpastiei, ci dimpotrivă, neparticiparea, inactivitatea, izolarea față de forurile internaționale. Dacă totuși am participat la ele, am făcut-o cu spinarea plecată. Asta fiindcă regimurile aflate la putere la Bucureşti nu au fost niciodată interesate de promovarea cu demnitate a interesului națiunii române. Totodată, respingem planurile actuale de creare a unui suprastat european, care să primeze în fața constituțiilor naționale, care să redefinească anatomia omului, inventând alte realități în afara celor obiective, lăsate de Dumnezeu. De exemplu, bărbatul și femeia.

În ciuda boicotului la care ne-a supus actualul sistem, AUR a reușit să intre în rândul partidelor parlamentare cu un scor dublu față de pragul de acces. Această primă reușită politică a fost înfăptuită într-o societate în care autoritățile tind să exercite un control drastic asupra informațiilor din spațiul public. Monopolul propagandei, specific pentru sistemul dictatorial, autoritar și invaziv din România trebuie combătut, iar instituțiile cu astfel de veleități trebuie organizate într-un mod corect.

Readucerea românilor acasă din diaspora economică este o a treia prioritate pentru AUR. Emigrația românească masivă a forței de muncă este mai degrabă un exil, o plecare în bejenie, fiind consecința prăbușirii sistemelor de sănătate, educație și excesiva birocratizare a instituțiilor publice. Nu vom reuși aceasta dacă nu vom organiza întreg sistemul instituțional pe ierarhia competențelor, așa încât acestea să servească cetățeanul, nu clicile politice. De aceea, a patra urgență națională este reașezarea instituțiilor așa încât cei mai buni dintre angajați să aibă un cuvânt de spus.

Astăzi, partidele politice nu sunt nimic altceva decât companii de exploatare, cum arăta Eminescu, care politizează instituțiile și le deprofesionalizează, în care angajarea nu se face pe bază de MERIT, ci pe criterii de apartenență la o structură politică. Acești paraziți au distrus aparatul de stat și l-au înțesat cu oameni necalificați, din ce în ce mai mulți în fiecare an. Ne dorim un stat puternic, dar suplu, în care criteriile profesionale să conteze în toate instituțiile. De asemenea, urmărim controlul statului asupra companiilor de interes strategic din domeniul energiei şi industriei de apărare, așa cum este în majoritatea statelor din Uniunea Europeană.

Un adevărat război asimetric se poartă împotriva oricărui pol de putere autohtonă. Cel mai vizat este capitalul indigen, companiile românești fiind împinse de propriul stat în brațele falimentului. AUR vrea ca românii să-și trăiască viitorul în propria țară, și pentru aceasta e nevoie de creșterea numărului de proprietari cu afaceri și de sprijinirea lor. Încurajarea proprietarilor cu capital autohton este o țintă de interes strategic. Propășirea spirituală și materială a națiunii române nu este un simplu dicton bun de rostit la jurămintele de învestire, ci va călăuzi fiecare din etapele evoluției noastre. Inițiativa privată și economia de piață trebuie încurajate. Românii trebuie să nu mai fie discriminați în propria țară.

Cetățenii plătesc taxe insuportabile. Majoritatea instituțiilor nu le servesc interesele și sunt lăsați pe mâna unor instituții rapace, precum unele bănci sau IFN-uri. În justiție, românii nu-și găsesc dreptatea, labirintul instanțelor fiind deseori exasperant de complicat. Ne propunem să creăm un mediu administrativ prietenos față de cetățean, cu reguli adaptate secolului în care trăim și cu rigori pe măsura înzestrării tehnice de azi. Potențialul uman, departe de a fi intimidat și descurajat, trebuie cu precădere fructificat.

Următorul pas politic pe care ne pregătim să-l facem este guvernarea țării. Va fi prima desprindere reală de sistemul care ne conduce începând cu anul 1947. Va fi prima oară după schimbarea de regim din 1990 (prima oară în ultimii 32 de ani!) când vom avea o guvernare românească. Propunem un amplu program politic, unul realist și totodată slujind interesul românilor. Vom ajusta acest program în fiecare etapă de dezvoltare organică a țării.

Nu ne așteaptă vremuri ușoare. Dimpotrivă. Va trebui să oferim totul: energia și sănătatea noastră Țării. Pentru că vremurile sunt de așa natură încât trebuie să încetăm să ne întrebăm, ca oameni politici, ce ne oferă nouă Țara, și să ne punem întrebarea ce oferim noi ei! Dacă vreți ca urmașii voștri să trăiască în libertate şi demnitate pe pământul românesc, veniți alături de AUR. Trăiască România Mare, creștină și democrată!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

George  Simion, Președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor – A.U.R.