LAURIAN STĂNCHESCU – Țebea – 11 Septembrie – 2022!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Țebea – 11 Septembrie – 2022!

Renașterea Țării – prin Patriotism, Cultură, Ortodoxie, Frăție Pașoptistă!

Plecăciune, Erou al Națiunii Române, Hristos al Românismului…!

Dacă AVRAM iANCU nu se năștea în mitologia românească să țină românismul pe loc în Transilvania, astăzi curgea pe aici o istorie străină pe o albie românească.

Țebea este Catedrala hristică a Românismului, pereții ei sunt ca ai unui abis ceresc, se înalță în jos în pământ, mormintele cu mucenici și martiri sunt acoperișul acestui sanctuar, iar mormântul lui Avram Iancu este potirul care păstrează divinitatea românismului, în el se află crucifixul și chivotul în care se vor boteza cruciații neamului românesc din vecia de mâine.

De câţiva ani bântui prin Apuseni ca o idee despărțită de trup. Sângele care curge nu doare, doar cel rămas în mine mă spintecă în toate părţile. Este chinul amarului meu de a vedea cum iubita şi sfânta mea Naţiune se destramă ca o cămaşă purtată la prea multe sărbători.

Nebunia” lui Avram Iancu a fost una dintre cele mai frumoase iubiri biblice închinată de cineva Naţiunii sale, iar sacrul său Testament nu este cu nimic mai prejos decât scrierile din vechile papirusuri ale antichităţii. Homer l-ar fi făcut zeu, iar zeii l-ar fi făcut nemuritor într-o constelaţie cerească. Autorii greci l-ar fi făcut eroul cărţilor şi al antichităţii. Noi am pus peste el o piatră neînstelată, plină cu neant!

Avram Iancu a fost ales de ursitoarele neamului românesc să fie strigătul de înviere al unei istorii străvechi şi care începuse să-şi piardă idealul în nisipul mişcător al unui veac tulburat de patimi şi prezis şi de Scriptură. Doar un trimis al lui Dumnezeu mai putea fi deasupra lucrurilor ca să le dea fiinţă nouă, el fiind Crăişorul Munţilor Apuseni, Avram Iancu.

Venise Mesia istoriei noastre, dar ca orice sfânt trimis de Domnul, el însuşi avea să fie jertfa învierii Naţiunii noastre întru Slava lui Dumnezeu şi a Poporului Român! Îşi cunoştea menirea, şi-a asumat destinul şi a făcut din viaţa sa un rug de pe care a ars ca o tămâie biblică pentru spiritul neamului. Crăişorul şi-a sanctificat viaţa şi moartea, crucificându-se pe nevoile şi suferinţa compatrioţilor, singura lui avere şi bucurie fiind fericirea Naţiunii sale, care din nefericire nu s-a împlinit în timpul său şi nici după aceea.

Testamentul lăsat de Erou şi neîmplinit de noi, este o rană veche, uriaşă, vie, stă deasupra noastră ca un cer mustrător aşteptând răspunsul de un veac şi ceva. Văd cu tristeţe că şi generaţia mea se stinge fără a lua în seamă unul dintre cele mai sacre îndemnuri pe care le poate simţi un om faţă de ţara sa, Testamentul lui Avram Iancu! Măreția nu ți-o dă viața în sine cu onorurile ei, ci destinul pe care îl trăiești!

Țebea – Bastionul Patriotismului Românesc!

Sfânta Biserica din Bastionul Patriotismului Românesc – este singura din Ardeal cu tricolorul pictat în interior.

La Țebea – fiecare mormânt sau cruce – vuiesc ca o Catedrală în rugăciuni aprinse! Fiecare fir de iarbă – strălucește și luminează ca o lumânare înlăcrimată! Gorunii sunt preoți statorniciți în acest Templu al Golgotei românești – ducând în memoria lor – solemnitatea și idealurile Apusenilor! Tricolorul – veghează din turnul înalt al văzduhului – sfintele oseminte, visurile neîmplinite, durerile îngropate sub cerul de pământ al Țebei! Acoperământul de pământ din Țebea – sub care s-au strâns tribunii și eroii Patriei Române – nu este un simplu întins de pământ! Este un cer pământean – un acoperământ sacru cu însemne geto-dacice! Însemnele – sunt incantațiile lupilor Daciei străbune! Le auzim…. doar dacă ne apropiem sufletul de sufletul mormintelor și crucilor străjuitoare!

Țebea – Bastionul Patriotismului Românesc – este constelația dureroasă a unei Pisanii și a unui Letopiseț – din care nu s-a uscat sângele voievozilor și cărturarilor, sângele țăranilor, al armatei române, al preoților, sângele sfintei țărâni românești! Da, țărâna românească s-a născut din vaiet de sânge, din jalea clopotelor și din lacrimile pruncilor!

Sfântă Treime a Divinității – Tată Ceresc, Maică Sfântă, Mântuitorule – Binecuvântați Țebea – Bastionul Patriotismului Românesc! Pentru Aminul veșniciei Românești!

Testamentul biblic al Moțului de foc

la gura Raiului
străvechi din Dacia
își plânge tulnicul
singurătatea
doar pietrele și
blândele morminte
cu Țebea împreună îi
sunt vecinătatea
·
din trupul meu aș vrea
să fac un tulnic
și sufletu-mi să-i fie
fulgerul din glas
să ard prin Apuseni în
semn de Cruce
să știe Avrămuțu
c-aicea am rămas
·
și vom rămâne tulnice
din sânge de tribun
fi-vom Daciei eterne
altar și cuminecătură
din Testamentul biblic
al Moțului de foc
ne-om face o icoană
s-o punem la Scriptură

 

Citește și: LAURIAN STĂNCHESCU – Jurământ pentru Avram Iancu!

 

Laurian Stănchescu – scriitor, jurnalist, istoric literar – Autorul Proiectului din Parlament – Avram Iancu – “Erou al Națiunii Române”! Lege a Statului Român și Decret Prezidențial!