Ministerul Apărării Naționale, la raport

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerul Apărării Naționale, la raport

Haiducie pe invers. MApN fură de la români ca să dea la britanici

Ministerul Apărării Naționale a fost prins de Curtea de Conturi după ce a efectuat o ”donație” de peste 12 milioane de euro unei societăți engleze. Afacerea nu a fost deslușită, în totalitate, de inspectori, însă ea a constat în transferul gratuit a două turbine Olympus ale Fregatei F22- Regina Maria către o firmă privată din Marea Britanie, fără a se cunoaște scopul donației, contrar prevederilor legale. Totodată,  donații de produse militare în valoare de 6 milioane de euro au fost înregistrate, eronat, ca vânzări.

Dintre toate entitățile controlate de Curtea de Conturi, cele mai mari nereguli au fost depistate la Ministerul Apărării Naționale. Printre acestea, cea mai gravă este dispariția din gestiune a două turbine care aparțineau Fregatei F222 – Regina Maria. Inspectorii au constatat menținerea eronată în debitul contului contabil 302.0400 – ”Piese de schimb” a sumei de 61.319.064 lei, reprezentând contravaloarea a două turbine care figurează și în Inventarul de complet al Fregatei F222 – Regina Maria, precum și a altor două turbine predate din anul 2021 unei societăți engleze, fără a se cunoaște scopul predării, contrar prevederilor legale.

”Au fost constatate deficiențe care privesc ieșirile și intrările de piese de schimb din Inventarul de complet al Fregatei F221 referitoare la modul de înregistrare în contabilitate în ordine cronologică, sistematică și cu documente justificative, a elementelor patrimoniale (piese de schimb nave maritime), precum și aspecte care privesc modul de efectuare a inventarierii pieselor de schimb din gestiunea entității în concordanță cu înregistrările în Inventarul de complet”, se arată într-un raport de audit la MApN al Curții de Conturi. Instituția a cerut ministerului clarificarea situației celor 2 turbine Olympus predate în Marea Britanie și luarea măsurilor în consecință.

Totodată, verificările au depistat înregistrarea, contrar legii, de către UM 01541, pe seama rezultatului reportat, a unor ieșiri de bunuri materiale care fac obiectul valorificării la intern și la extern, conform contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de către CN Romtehnica SA în numele Statului Român cu partenerii interni/externi, precum și a unor donații efectuate prin CN Romtehnica SA, cu consecința subevaluării cheltuielilor raportate în situațiile financiare încheiate pentru anul 2022, în contul de rezultat patrimonial cu valoarea de 11.947.513 lei.

Au ”uitat” să vireze banii

Ca urmare a analizei unui număr de 8 contracte selectate din Situația centralizatoare privind închirierea unor imobile sau părți din acestea aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale la data de 31.12.2022, Curtea de Conturi a constatat că nu au fost evidențiate în situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și nici virate sumele datorate bugetului de stat, încasate în baza unor contracte de închiriere.

Astfel, din evidența contabilă a UM 02547, UM 02517, UM 02444 și UM 02468 rezultă că aceste entități au virat la bugetul de stat doar un procent de 50% din sumele încasate în baza acestor contracte, contrar prevederilor legale. La UM 02517 au fost identificate acte adiționale încheiate cu același locatar în care deși se menționează că termenul de închiriere se prelungește cu 5 ani, la detalierea efectivă a perioadei de închiriere se specifică o perioadă de 6 ani.

Dezmăț la achiziții

În patrimoniul și în evidența contabilă a UM 02550 au fost găsite, la data de 31.12.2022, echipamente/componente/subansamble/elemente în valoare de 123.517.289 lei, achiziționate de această entitate în calitate de autoritate contractantă, în folosul unităților militare din S.M.F.T., S.M.F.A. și S.M.F.N., nepreluate de către structurile de forțe beneficiare pentru care s-a derulat achiziția.

În prezent, bunurile materiale respective sunt în custodie/depozitare la terţi (operatori economici integratori ai programelor majore de înzestrare/unităţi militare din subordinea categoriilor de forţe beneficiare sau din subordinea structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale), constituite în loturi al căror stoc nu a înregistrat mișcări pe perioade îndelungate (peste 17 ani).

Pentru unele dintre aceste bunuri s-a constatat necesitatea efectuării de demersuri pentru inițierea și derularea în regim de urgență a activităților de întreținere, conservare și protejare împotriva deprecierii continue, se mai precizează în raportul Curții de Conturi.

♦ ♦ ♦

Delta Dunării, în pericol. Rezervația, hăcuită pe motiv că nu mai încap navele NATO

După adâncirea canalului Bâstroe de către ucraineni, un nou atac la adresa existenței Deltei Dunării este în plină desfășurare. De data aceasta, chiar autoritățile române participă la distrugerea rezervației, prin lărgirea portului militar din Tulcea, pe motiv că nu ar mai încăpea navele NATO. Printr-un proiect de lege, MApN rupe, efectiv, o bucată din rezervație, punând în pericol ecosistemul din zonă, și așa extrem de fragil.

Ministerul Apărării Naționale și-a anunțat intenția de a rupe o bucată din rezervația Deltei Dunării pentru a-și majora capacitatea portului militar din Tulcea, invocând actualul context geopolitic și de securitate.

Astfel, instituția a elaborat un proiect de lege pentru transmiterea unui imobil situat în municipiul Tulcea, județul Tulcea, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării”, aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

În expunerea de motive se precizează că MApN are în administrare imobilul 2659 aflat în domeniul public al statului, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Tulcea, județul Tulcea, cu destinația port militar, pe malul drept al Dunării, în zona industrială Tulcea Est, Dunărea maritimă, Brațul Tulcea, mila fluvială 37-38.

”Având în vedere necesitatea modernizării și consolidării facilităților de infrastructură portuară destinate desfășurării în condiții optime a activităților specifice din cadrul portului militar Tulcea în actualul context geopolitic și de securitate, Ministerul Apărării Naționale are planificată implementarea proiectului de investiție imobiliară ,,Lucrări de intervenție și investiții în cazarma 2659 Tulcea”, cod proiect 2018-C/I-2659, pentru care a fost elaborată documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate.

În prezent, infrastructura imobilului 2659 nu asigură integral condițiile de acostare și staționare a navelor militare fluviale, operațiunile fiind dificile din cauza aluviunilor depuse de Dunăre”, susține ministerul.

”Imobil neproductiv”

În fapt, MApN are în proiect realizarea unor facilități de infrastructură pe malul drept al Fluviului Dunărea, în cadrul portului militar din imobilul 2659, care ar fi strict necesare pentru acostarea și staționarea în condiții de siguranță a navelor militare din dotarea Flotilei Fluviale Române și cele ale partenerilor din țările membre NATO participante la operațiunile de instruire în comun.

”Întrucât de la limita imobilului 2659 și până la luciul de apă al Fluviului Dunărea există un teren în suprafață de 20.507 mp aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, înscris în Cartea Funciară nr. 51601 a municipiului Tulcea, dispus paralel cu limita portului militar, în zona inundabilă, care s-a format în timp ca urmare a depunerii de aluviuni pe malul drept al Dunării, pentru a putea fi realizate lucrările de investiții planificate este necesară preluarea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii”, se arată în proiectul de act normativ.

În acest sens, MApN a solicitat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor acordul pentru trecerea imobilului teren neproductiv în suprafață de 20.507 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 51601 a municipiului Tulcea.

Au fentat legea

În motivarea proiectului legislativ se invocă prevederile art. 136 alin. (4) din Constituția României, republicată, în care bunurile proprietate publică pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice, în cazul de față Ministerului Apărării Naționale, în condiţiile legii organice, respectiv prin derogare de la prevederile art. 10 alin. 1 al Legii nr. 82/1993, cu modificările și completările ulterioare.

Însă art.10 al Legii 82/1993, privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării, stipulează clar că suprafeţele terestre şi acvatice, inclusiv terenurilor aflate permanent sub apa, care intră în componența Rezervatiei Biosferei Delta Dunării, împreună cu resursele naturale pe care le generează, constituie patrimoniu natural și domeniu public de interes naţional, ceea ce înseamnă că acestea nu pot fi dezmembrate și transferate către alte instituții, pentru construcții care să afecteze ecosistemul zonei.

♦ ♦ ♦

Bombă! Ministerul Apărării Naționale, țepuit de americani

Un audit al Curții de Conturi a descoperit că Guvernul American a omis să livreze Ministerului Apărării Naționale produse și servicii în valoare de peste 213 milioane de dolari, deși plata în avans fusese efectuată de statul român în perioada 2013-2016. Cu toate acestea, singura măsură dispusă de Curtea de Conturi pentru conducerea MApN a fost analizarea periodică a creanțelor, pentru a se asigura de justificarea corespunzătoare a avansurilor achitate, fără a se vorbi, în vreun fel, de recuperarea banilor de la americani.

Americanii ne-au tras o țeapă de aproape 214 milioane de dolari, și, probabil, nu este singura. Surprinzător este că nici măcar Curtea de Conturi, când a descoperit manțocăria, nu a îndrăznit să ceară recuperarea pagubelor de către Ministerul Apărării Naționale, recomandând doar o analiză periodică a banilor pe care îi are de încasat. Sigur, suma aia de 214 milioane de dolari a plecat spre Guvernul American în  perioada 2013-2016, așa că se poate invoca și prescripția, atâta vreme cât nimeni nu a îndrăznit să îi ceară banii sau armamentul promis.

La capitolul ”Procese de management ineficiente”, raportul de audit la MApN al Curții de Conturi semnalează că în situațiile financiare ale UM 02550 (unitatea de achiziții armament a Armatei) sunt evidențiate sume puse la dispoziția Guvernului SUA în perioada 2013-2016, respectiv creanțe pentru contracte interguvernamentale de tip Letter of Offer sau Acceptance, încheiate cu Guvernul SUA (USG), achitate și nedecontate prin livrări de produse sau prestări de servicii la data de 31.12.2022 în valoare de 991.680.770 lei, echivalent a 213.973.324 USD la cursul de 4,6346 lei/USD, arată Curtea de Conturi.

Și cu banii luați

Din analiza efectuată de inspectorii Curții de Conturi s-a constatat faptul că pentru unele avansuri plătite integral în perioada 2013- 2016, nu au fost efectuate justificări prin livrări de produse sau prestări de servicii, în condițiile în care s-au încheiat noi amendamente la acordul de bază, atât pentru suplimentarea valorică a contractului inițial, cât și pentru prelungirea perioadei de implementare. Astfel, nu există o analiză efectuată privind concordanța între evidența contabilă și evidența tehnico-operativă pentru o bună gestiune financiară a fondurilor publice prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în desfășurarea activității, contrar prevederilor legale în vigoare.

”Prin necunoașterea, în orice moment, a situației reale a creanțelor entității, există riscul plății unor sume pentru care nu s-au efectuat livrări de produse sau prestări de servicii, cu întocmirea corespunzătoare a documentelor de recepție și înregistrarea în contabilitate a bunurilor materiale și a cheltuielilor aferente. Până la 31.12.2023, conducerea Ministerului Apărării Naționale va dispune măsuri pentru analiza periodică a creanțelor, cu ocazia inventarierii anuale, în baza contractelor încheiate cu partenerii externi, pentru a se asigura de justificarea corespunzătoare a avansurilor achitate”, se arată în raportul de audit.

12,8 milioane de euro pentru materiale sanitare de la NATO

Nereguli au fost constatate la MAPN și în achiziția de materiale sanitare în perioada iunie-decembrie 2021, de aproape 13 milioane de euro, de la Agenția de Suport și Achiziții NATO (Support and Procurement Agency-NSPA). Potrivit Curții de Conturi, nu se regăsesc în contabilitate operațiunile de lichidare a sumelor reprezentând avansuri acordate și justificate de NSPA prin livrări de materiale sanitare, recepționate la UM 02132 și nu s-au urmărit recuperarea sumelor neutilizate. ”Controalele au evidențiat neclarificarea și menținerea nejustificată în solduri a unor avansuri în valoare totală de 72.789.539 lei reprezentând sume plătite în avans în anul 2020 la NSPA pentru materiale sanitare și dezinfectanți pentru combaterea infecției cu virusul Sars-Cov 2, justificate, în tot sau în parte, prin livrarea de produse”, se mai precizează în raportul Curții de Conturi.

Citește și: CLAUDIA MARCU – Guvernul ține la secret cheltuielile pentru armament