STELIAN GOMBOȘ – Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)…

Duminica a 8-a după Sfintele Paști. Apostolul: Fapte 2, 1-11; Evanghelia: Ioan 7, 37-53; 8, 12…

Sărbătoarea Rusaliilor este cunoscută și sub denumirea de sărbătoarea Cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, la 10 zile după Înălțare și la 50 de zile de la Învierea Domnului, evenimentul fiind relatat în cartea Faptele Sfinților Apostoli 2, 1-11…

Învăţătura despre Duhul Sfânt şi despre lucrarea Lui este cuprinsă în modul cel mai sintetic în Simbolul de Credinţă (Crezul) atunci când rostim: „Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci”…

Folosul duhovnicesc din sărbătoarea de astăzi, poate fi sintetizat astfel:

Pogorârea Sfântului Duh este actul de întemeiere a Bisericii creştine, căci în această zi, în urma cuvântării pline de râvnă a Sfântului Apostol Petru, „au primit cuvântul lui și s-au botezat… ca la trei mii de suflete” (Fapte 2, 41), întemeind cea dintâi comunitate creștină din Ierusalim…

La Cincizecime, Sfinţii Apostoli au fost investiţi cu putere dumnezeiască pentru marea lor misiune de propovăduire a Evangheliei la toate neamurile, după cuvântul poruncit lor de Mântuitorul: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” Matei 28, 19-20)…

După Pogorârea Sfântului Duh, apostolii au mers în toată lumea, au propovăduit Evanghelia la toată făptura, au întemeiat Biserici, au hirotonit preoţi, pentru ca aceştia să continue întreita lucrare misionară de propovăduire a Evangheliei, de sfinţire a credincioşilor prin harul sfintelor slujbe şi de povăţuire a credincioşilor pe cărările mântuirii…

Pogorârea Sfântului Duh are o importanță deosebită pentru noi, căci ni s-a dat posibilitatea fiecăruia să ne putem mântui prin colaborarea noastră cu harul dumnezeiesc pe care îl primim în Biserică prin Sfintele Taine şi alte slujbe bisericeşti, lucru bine scos în evidenţă de cuvintele Sf. Apostol Pavel: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh Duhului să fie cu voi cu toţi” (2 Corinteni 13, 13)…

Cea mai frumoasă și completă formă de înțelegere a lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii și a fiecărui credincios se găsește rugăciunea „Împărate ceresc”, care începe a se rosti de astăzi și care introduce aproape orice slujbă la care participăm și orice rugăciuni pe care le rostim:

“Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.”

Troparul Pogorârii Sfântului Duh:

„Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepți pe pescari ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, slavă Ţie!”

Praznic luminos, radios, îmbelşugat şi binecuvântat!…

Citește și: STELIAN GOMBOȘ – Omul în rugăciune, în genunchi…

Autor: Dr. Stelian Gomboș – teolog, jurist și publicist