LAURIAN STĂNCHESCU – Viața politicianului George Simion – pe muchia de cuțit a unei cărți!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

George Simion – misionar obișnuit sau Mesia…

Doamna acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga, domnul acad. Nicolae Dabija, Nichita Stănescu și Grigore Vieru… Maeștrii tinereții mele de poet – îmi spuneau deseori; dacă vei scrie vreodată despre vreun politician… îmbracă-l în armuri vizionare, descrie-l ca pe un erou legendar de antichitate, imprimă-i amprenta sacră a națiunii în care s-a născut….! Ori… este mai presus de imaginația ta….. un Mesia… ori seamănă cu un mozaic de oglinzi.. în care se întinde hazardul histrionic… cu iluziile sale…! George Simion răspunde în această carte…. asprimii mele și asprimii sale! Cititorii vor decide…! George Simion, voievozii și cărturarii acestui pământ – au fost și sunt martiri și eroi biblici…. aura lor stă deasupra noastră cu mustrare și desnădejde! Mai ales… stă deasupra ta!

George Simion este un politician controversat, înjurat, detestat… dar și adorat ca un pelerin sau călăuză…. fără Ierusalim… ! S-a ivit în istoria contemporană… ca un Negru Vodă… domnitor-ctitor de mânăstiri și biserici…. nimeni…. neștiind cine este… o apariție stranie pentru istorici. George Simion îi seamănă până la un punct, nu are sceptru voievodal și nici ctitorii monastice… are o țintă din afara hazardului… este un fel de legendă reînviată a călărețului danubian din Antichitate…! Străbate întinderi ale Culturii nord-dunărene…. pomenite în scrierile învățaților și filosofilor din timpuri păstrate în clepsidre de alfabet. Este un luptător cu armura plină de semne încifrate, un fel de nod gordian alchimic… Această carte încearcă să limpezească identitatea umană… a străbătătorului de vieți – George Simion!

Este o carte de istorie politică și din viața personală a politicianului – nu-i ridic statuie lui George Simion, consemnez cu luciditate chirurgicală – o succesiune de fapte – marca George Simion! Cartea este sub tipar, are 200 pagini!

Citește și: LAURIAN STANCHESCU – George Simion – naționalist sau teoretician al Ideii ?

Autor: Laurian Stănchescu – scriitor, eseist, jurnalist, istoric literar!