CLAUDIA POP-SILAGHI – Pledoarie pentru Basarabia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Basarabia şi Bucovina: despre destinul tragic al unor provincii româneşti.

Câteva date reprezentative din istoria Basarabiei si Bucovinei :

 • 1470 (20 august) – Oastea moldoveana învinge la Lipnic, pe Nistru, pe tatari
 • 1479 – Stefan cel Mare ridica pe malul stâng al Dunarii Cetatea Chilia Noua, la care au participat 800 de zidari si 17000 de ajutoare
 • 1497 – Stefan cel Mare îi zdrobeste pe polonezi în lupta de la Codrii Cosminului, în apropiere de Cernauti
 • 1552 – Petru, un fiu nelegitim al lui Bogdan al III-lea, originar din Lapusna, ajunge domn al Moldovei, sub numele de Alexandru Lapusneanu
 • 1616-1620 – Orheenii se rascoala împotriva domnitorilor impusi de Poarta
 • 1715 – Hotinul, ocupat de otomani înca din anul 1713, devine raia ruseasca
 • 1758 – Ultima navalire a tatarilor pe teritoriul românesc, în zona Bugeacului
 • 1775 (7 mai) – Conventie turco-austriaca, prin care Polonia cedeaza Imperiului Habsburgic Bucovina
 • 1777 (1 octombrie) – Pentru ca nu consimtea sa cedeze Bucovina, domnitorul Grigore Ghica al III-lea este executat din ordinul sultanului
 • 1812 (16 mai) – Pacea ruso-turca de la Bucuresti, prin care Imperiul Tarist intra în posesia teritoriului cuprins între Prut si Nistru
 • 1813 – Este înfiintata Eparhia Chisinaului si Hotinului
 • 1818 – Orasul Chisinau devine capitala Moldovei
 • 1826 (25 octombrie) – Semnarea Conventiei ruso-otomane de la Akkerman (Cetatea Alba)
 • 1848 (20 mai) – Adunarea Nationala de la Cernauti formuleaza un program de 12 puncte 1848 (18 septembrie) – La Institutul Teologic si la Liceul Latino-german din Cernauti se introduce limba româna
 • 1856 – În cadrul Congresului de Pace de la Paris, marile puteri hotarasc retrocedarea sudului Basarabiei, catre Moldova
 • 1860 – Bucovina e reunita cu Galitia prin decret imperial
 • 1865 (ianuarie) – din initiativa episcopuluiMelchisedec al Dunarii de Jos, se realizeaza unirea bisericii Basarabiei cu cea a vechii Moldove, noul sediu fiind stabilit la Ismail 1875 – Inaugurarea Universitatii din Cernauti, cu trei facultati: Teologie, Drept si Filosofie
 • 1877 (3 ianuarie) – Rusia si Austro-Ungaria încheie o conventie secreta, prin care prima urma sa reintre în posesia sudului Basarabiei (judetele Cahul, Ismail si Bolgrad)
 • 1878 – Sudul Basarabiei revine Rusiei, conform hotarârii Congresului de la Berlin
 • 1892 (24 februarie) – Se înfiinteaza Partidul National Român din Bucovina
 • 1906 (1 decembrie) – În urma solicitarii clerului basarabean, limba româna este acceptata ca obiect de studiu la Seminarul de Teologie de la Chisinau
 • 1914 (2 septembrie) – Orasul Cernauti este ocupat de trupele rusesti
 • 1917 (8 iulie) – Trupele Puterilor Centrale ocupa orasul Cernauti
 • 1917 (octombrie-noiembrie) – Se desfasoara la ChisinauCongresul Ostasesc, ce proclama autonomia Basarabiei
 • 1917 (noiembrie-decembrie) – Sfatul Tarii proclama Republica Democratica Moldoveneasca
 • 1918 (10 ianuarie) – Trupe ale armatei române trec Prutul, la chemarea oficialitatilor basarabene fiind întâmpinate cu entuziasm de populatie
 • 1918 (24 ianuarie) – Sfatul Tarii proclama independenta RDM
 • 1918 (27 martie) – Sfatul Tarii hotaraste Unirea Basarabiei cu România
 • 1918 (9 aprilie) – Regele Ferdinand semneaza decretul regal cu privire la Unirea Basarabiei cu România
 • 1918 (15 noiembrie) – Congresul General al Bucovinei hotaraste Unirea acestei provincii cu România
 • 1918 (18 decembrie) -Regele Ferdinand semneaza decretul privind Unirea Bucovinei cu România
 • 1920 (28 octombrie) – Prin Tratatul de la Paris se recunoaste pe plan international Unirea Basarabiei cu România, în afara de Ucraina si Rusia
 • 1923 – “Memoriu al românilor din Transnistria”, prezentat la Societatea Natiunilor, prin care se afirma necesitatea crearii Republicii Autonome Socialiste Moldoveneasca pe malul drept al Nistrului
 • 1924 – Se proclama RASSM
 • 1925 (19 aprilie) – La Balta are loc un congres al Comitetului Central Executiv al RASSM. Se introduce conceptul fals de “limba moldoveneasca” ca un artificiu al strategiei sovietice de a izola Basarabia de România
 • 1932 – Comitetul românilor din Transnistria trimit un Protest societatii Natiunilor împotriva macelului românilor din Transnistria. Se mentioneaza aici un numar de 700.000 de români în regiunea Kamensk-Podolisk
 • 1939 (23 august) – a fost semnat Pactul Ribbentrop-Molotov, pactul de neagresiune germano-sovietic, al carui protocol secret prevedea anexarea la URSS a Basarabiei si Bucovinei de Nord
 • 1940 (26 iunie) – URSS adreseaza României un ultimatum, cerând retragerea armatei române de pe teritoriul Basarabiei si Bucovinei de Nord 1940 (28 iunie) – Armata Rosie ocupa Basarabia
 • 1940 (2 august) – Lege prin care Basarabia este anexata la URSS
 • 1940-1941 – În jur de 300.000 de români din Basarabia si Bucovina de Nord sunt deportati în Siberia si Asia Centrala de catre sovietici
 • 1941 (iunie-iulie) – Armata româna reocupa Basarabia
 • 1941 – Transnistria este organizata de catre administratia româna
 • 1944 – Trupele sovietice reinvadeaza Basarabia si Bucovina iar Moldova orientala devine Republica Socialista Sovietica Moldoveneasca

Necesitatea revenirii Basarabiei la Patria-Mumă și UNIREA EI CU ROMÂNIA nu are nevoie de nicio explicație. Ea reprezintă UN ACT FIRESC, LOGIC ȘI NATURAL, bazat pe dreptul nostru istoric la acest teritoriu și pe IDENTITATE NAȚIONALĂ COMUNĂ. Transilvania a stat sub influență ungară,apoi chiar sub stăpânire austro-ungară timp de aproape un mileniu și, cu toate acestea, idealul UNIRII cu frații de peste munți a rămas mereu la fel de nestins și de viu în sufletele românilor ardeleni. Basarabia, la rândul ei, înstrăinată prin rapt la 1812, nu a încetat să fie PĂMÂNT ROMÂNESC și nici românii de acolo să fie români, în ciuda campaniei agresive de RUSIFICARE. Frații si surorile de sânge ale aceleiași mame trebuie să stea în aceeași casă, nu să se privească de după gard peste PRUT. Anii 1812 şi 1940 sunt anii cei mai tragici pentru destinul părţii de est a Moldovei, denumită ulterior sub ocupaţia ţaristă Basarabia, iar sub ocupaţia sovietică RSS Moldovenească, fiind formată la 2 august 1940, în cadrul URSS din teritoriile răpite României. Fostele judeţe româneşti Hotin, Cetatea Albă şi Ismail au fost desprinse de Basarabia şi incluse în RSS Ucraineană, aceeaşi soartă având şi nordul Bucovinei. După anexarea Basarabiei la Uniunea Sovietică şi crearea R.S.S. Moldoveneşti, Stalin a continuat politica ţaristă de FALSIFICARE A ISTORIEI şi de rusificare a Basarabiei, construind o nouă identitate moldovenească antiromână, şi așa-zisa limbă moldovenească. În anul 1945, în Basarabia a fost impus alfabetul rusesc, punându-se accent pe caracterul chipurile de sine stătător al limbii moldoveneşti, faţă de limba română. Este foarte clar că anii de comunism au însemnat pentru românii moldoveni basarabeni nu doar teroare, lipsa de drepturi cetăţeneşti, dar şi OPRESIUNE CULTURALĂ ȘI NAȚIONALĂ. Într-adevăr, ei sunt moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă fac parte din marele trup al ROMÂNISMULUI, aşezat în România. Fraţii lor români din Bucovina, Transilvania, Macedonia sau…America nu se numesc după locurile unde trăiesc, ci-şi zic pur și simplu ROMÂNI. Noi, toți românii, oriunde-n lume ne-am afla trebuie să ştim unde ne sunt rădăcinile cele mai adânci ale nației noastre, să știm că suntem români, strănepoţi de-ai geto-dacilor și-n parte ai romanilor, fraţi cu italienii, francezii, portughezii și spaniolii.